medytacja w Katechizmie Kościoła Katolickiego

Chrześcijańska medytacja monologiczna - Część I

CHRZEŚCIJAŃSKA MEDYTACJA MONOLOGICZNA. Źródła i aktualne pytania.
Część I. Z historii medytacji monologicznej: Biblia, Katechizm Kościoła Katolickiego, mnisi.

Subscribe to RSS - medytacja w Katechizmie Kościoła Katolickiego