Zakończenie

bp Andrzej Siemieniewski
ks. Mirosław Kiwka


BOŻY PŁOMIEŃ. CHRZEST DUCHU ŚWIĘTYM
Zakończenie

Jak podsumować zebrane tu świadectwa Biblii Starego i Nowego Testamentu oraz dwudziestu wieków doświadczeń Kościoła, które wszystkie razem stanowią już to prehistorię współczesnej Odnowy Charyzmatycznej, już to jej teologiczne tło?

Z jednej strony – zamiast podsumowania – można odesłać do przebogatej literatury opisującej dzieje katolickiej Odnowy w postaci historycznych podręczników, inspirujących świadectw lub materiałów do prowadzenia grup. Tego typu pozycji jest ogromna liczba, zarówno po polsku, jak i w wielu innych językach.

Lepiej jednak będzie zaproponować wsłuchanie się w to, co wybrzmiało wieczorem 3 czerwca 2017 r., kiedy to w rzymskim Circo Massimo papież Franciszek przewodniczył ekumenicznemu czuwaniu modlitewnemu 50 tysięcy reprezentantów Odnowy w Duchu Świętym ze 120 krajów. Powiedział wtedy: „Chrzest w Duchu Świętym, oddawanie Bogu chwały i służba człowiekowi: te trzy rzeczywistości są ze sobą nierozdzielnie związane”[148]. Potem połączył je w jednym apelu: „Zjednoczyliśmy się tutaj, aby razem modlić się o przyjście Ducha Świętego na każdego z nas, aby wyjść na ulice miast świata, aby ogłaszać panowanie Jezusa Chrystusa”.