HOMILIE

NAJNOWSZY ARTYKUŁ

Niebo na ziemi (Mane nobiscum, 19)

ks. Andrzej Siemieniewski

NIEBO NA ZIEMI (Mane nobiscum, 19)


„Wysławiamy Cię, Ojcze święty:
Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym pielgrzymowaniu,
a zwłaszcza w tej godzinie, w której Jezus Chrystus, Twój Syn,
gromadzi nas na świętej wieczerzy.
On, podobnie jak uczniom w Emaus,
wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb”
(V Modlitwa eucharystyczna)


1. Skąpani w świetle

Strony

Subscribe to Deus caritas est RSS