HOMILIE

NAJNOWSZY ARTYKUŁ

Misja w Polsce — zasadność, istota i metoda w kontekście stosunków wewnątrzchrześcijańskich

ks. bp Andrzej Siemieniewski

MISJA W POLSCE — ZASADNOŚĆ, ISTOTA I METODA
W KONTEKŚCIE STOSUNKÓW WEWNĄTRZCHRZEŚCIJAŃSKICH

„Byliście nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym” (1 P 2,10): eklezjalny wymiar katolickiej misji

Teza:

Misyjna świadomość ewangelikalno-protestancka w Polsce jest uformowana na paradygmacie misyjnym Dziejów Apostolskich.

Strony

Subscribe to Deus caritas est RSS